Tarsus Güven Diyaliz Merkezi

Tel: 0 324 627 55 44 - 627 56 66 GSM: 0 507 441 50 43

E-Mail: tarsusguvendiyaliz@hotmail.com - info@tarsusguvendiyaliz.com

Kalite Yönetim Sistemi

SKS Diyaliz

KURUMSAL HİZMETLER


Kurumsal Yapı
Kalite Yönetimi
Doküman Yönetimi
Risk Yönetimi
İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Eğitim Yönetimi
Sosyal Sorumluluk

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER


Hasta Deneyimi
Sağlıklı Çalışma Yaşamı

SAĞLIK HİZMETLERİ


Hasta Bakımı
İlaç Yönetimi
Enfeksiyonların Önlenmesi
Laboratuvar Hizmetleri

DESTEK HİZMETLERİ


Tesis Yönetimi
Otelcilik Hizmetleri
Malzeme ve Cihaz Yönetimi
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
Atık Yönetimi
Dış Kaynak Kullanımı

GÖSTERGE YÖNETİMİ


Göstergelerin İzlenmesi
Kalite Göstergeleri

Hemodiyaliz avantajları nelerdir?

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ


Kalite Yönetim Birimi


SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
Öz değerlendirmeleri yönetir.
Olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (Anket uygulamaları, Anket sonuçlarının değerlendirilmesi, Anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, Hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir.
SKS diyaliz çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

Diyaliz merkezimizde Kalite Yönetim Sistemi Sağlık Kalite Standartları doğrultusunda hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Kalite Yönetim Sistemi 5 boyut ve 22 bölümden oluşmaktadır.

Uygulamada öncelikli olarak, ufak bir cerrahi işlemle karın boşluğuna ince plastik bir kateter yerleştirilmektedir. Hastanın durumuyla bağıntılı olarak karın boşluğuna 1,5 – 2 litre kadar periton diyaliz solüsyonu aktarılır. Bu şekilde diyaliz başlatılmış olur. Solüsyon karın boşluğunda 4-6 saat kadar kalır ve sonrasında değiştirilmesi gerekir. Bu süreçte solüsyona geçmiş olan atık maddeler ve kirli su dışarı çıkarılır. Bunu yapmak için kateter kullanılır. Peşinden yeni solüsyon karın boşluğuna verilir. Periton diyaliz, bazı uzmanlarca sağlıklı böbreklerin gerçekleştirdiği fonksiyonlara en yakın diyaliz yöntemi şeklinde değerlendirilmektedir. Torba değişimi gün içinde hastanın kendisi tarafından 4-5 kez yapılabilir. Bu tür periton diyalizi “Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi” ( SAPD ) olarak adlandırılmaktadır. SAPD uygulanırken temizlik konusu önemlidir. Yoksa enfeksiyon kapma olasılığı meydana gelir ki, bu kişide hoş olmayan komplikasyonlara yol açabilmektedir.


Özel Tarsus Güven Diyaliz Merkezi diyaliz ve hemodiyaliz hastalarımıza konforlu ve rahat bir ortamda tedavi hizmeti vermektedir.

Özel Tarsus Güven Diyaliz Merkezi Olarak Tüm Hastalarımıza Acil Şifalar Dileriz.

Tarsus Güven Diyaliz Merkezi